Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: beatrix.pl

 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Jarosław Kurek, 08-400 Unin 67

 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: [email protected]

 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

 6. Obsługa zapytań p[rzez formularz.

 7. Realizacja zamówionych usług.

 8. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w nastepujący sposób:

 9. Poprzez dobrowolne wprowadzane w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

 10. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw.”ciasteczka).

 

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Opera

 

 1. Miejsce logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SS:L). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

 3.Hosting

 

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze operatora : UTI.pl

4.Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym obrońcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców jak: – KURIERZY.

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż to jest konieczne do wykonania związanych z nimi czynnościami określonych osobami przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane niż 3 lata.

 3. Przysługuje Ci prawo zażądania od Administratora: .  dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących  |  ich sprostowania  |  usunięcia  | ograniczenia przetwarzania  |  oraz przenoszenia danych. 

 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w  zakresie przetwarzania wskazanego w pkt. 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawie uzasadnionych  podstaw do przetwarzania, nadrzeednych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w sczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do odsługi Serwisu.

 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyxji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez administratora marketingu bezpośredniego.

 8. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

.

5. Informacje w formularzach 

 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

 2. Serwis może zapisać informacje o parametrtach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Serwis w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiających powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

 4. Dane podane w formularzu sa przetwarzane w celu wynikającym z funcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego , rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

 

6. Logi Administratora

 

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem

 

7. Istotne techniki marketingowe

 

 1. Operator stosuje analizę statyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych , a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez śieć reklamową Google użytkownik może przęglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informacja o plikach cookies

 

 1.  Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w nastepujących celach: – utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu wpisywać loginu i hasła.  – realizacja celów określonych powyżej w części „istotne techniki marketingowe”.

 5. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które  przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przegladania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies bw urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 

 

7.     Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8.     Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

 

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 

1.     Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2.     W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używas