Regulamin

 1. Właścicielem strony  www.beatrix.pl jest firma Beatrix Kurek Jarosław mieszcząca się w miejscowości Unin 67, 08-400 Garwolin, nr NIP: 826-188-42-26, nr REGON: 140625480.
 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony Beatrix.pl, a w oraz  e-mailowo lub telefonicznie.
 3. 1. Aby złożyć zamówienie, na adres beatrix@beatrix.pl lub przez formularz kontaktowy, oraz tel. 506 065 071
  2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji , wybór liczby sztuk i wybranie formy płatności i opcji wysyłki
 4.  Po potwierdzeniu wyboru,
  3. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie firmy Beatrix bez dodatkowej opłaty po uprzednim umówieniu terminu odbioru
 5. 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem www.beatrix.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
  2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
 6. Warunkiem koniecznym do realizacja zamówienia jest rejestracja oraz wypełnienie swoich danych adresowych.
 7. Zamówienia są przyjmowane przez 24 godziny na dobę przez cały rok.
 8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  1. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w chwili zaakceptowania zamówienia.
  2. w przypadku zamówień płatnych przelewem – w chwili dotarcia przelewu opłacającego zamówienie na konto firmy
 9. Do każdego zakupu dołączany jest paragon.
 10. Faktura VAT jest wystawiana,  na życzenie klienta podając nam dane do wystawienia faktury
 11. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie (0 506 065 071) lub e-mailem (jarek@beatrix.pl).
 12. 1. Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a firma Beatrix zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie
 13. Wszystkie ceny są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 14. Do każdego zamówienia są doliczane koszty przesyłki. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez klienta.
 15. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy.
 16. Przesyłki dostarcza:
  1. Kurier Fedex
  2. Kurier – Inpost
  3. Inpost-paczkomaty
 17. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Zamawiający ma w takim wypadku możliwość całkowitej rezygnacji z zamówienia, bądź rezygnację tylko z tych pozycji, które opóźniają jego realizację.
 18. Zamówienia są realizowane tylko na terytorium Polski.
 19. Klient ma prawo, zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do dziesięciu dni od daty otrzymania produktu.
 20. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zakupionych Produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 21. Pieniądze za zwrócony Produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany przez siebie numer rachunku bankowego w przeciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego Produktu. Koszty odesłania Produktu nie podlegają zwrotowi.
 22. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy towar w miejsce niezgodnego z zamówieniem.

RODO

SZANOWNI PAŃSTWO PRAGNIEMY POINFORMOWAĆ WAS ŻE:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest  Beatrix Kurek Jarosław z siedzibą w Unin 67 08-400 Garwolin

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem, a Beatrix Kurek Jarosław w celach marketingu bezpośredniego produktów lub usług, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest nawiązanie lub utrzymanie z Państwem relacji biznesowych oraz marketingu bezpośredniego usług Beatrix Kurek Jarosław Unin 67 08-400 Garwolin

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

Państwa dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy lub wystawieniu dokumentu zakupu wykorzystujemy w następujących celach:

1. Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu.

2. Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami.

3. Wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań.

4. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

Państwa dane przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

1. Naszym pracownikom i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług i towarów.

2. Podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne.

3. Podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.

4. Innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską oraz podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do  przenoszenia danych.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

1. Sprostowanie (poprawienie) danych.

2. Usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych.

3. Ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku.

4. Dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych).

5. Przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa.

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją:

1. Ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub

2. Podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Beatrix Kurek Jarosław

Unin 67

08-400 Garwolin

tel. 506-065-071

beatrix@beatrix.pl

Złożenie zamówienia w oznacza akceptację postanowień regulaminu.

Close Menu